• Livrare gratuita

Regulament

Regulamentul oficial al programului de fidelizare Policolor SA

„Deko te premiaza”

1 Iunie  – 31 decembrie 2019

 

Art. 1. ORGANIZATORUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorul programului de fidelizare ”Deko te premiaza” este POLICOLOR S.A., inregistrata la Registrul Comertului cu  nr. J40/205/1991 cu sediul in Bd. Timisoara nr. 98, sector 6, Bucuresti, adresa pentru comunicarea corespondentei in Bd. Theodor Pallady nr.51N, sector 3, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala RO 326318

Programul de fidelizare se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la programul de fidelizare.

Organizatorul isi rezerva dreptul in cazuri exceptionale de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor modificarile.

Art. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare „Deko te premiaza”  va fi organizat si se va desfasura in perioada  1 iunie  – 31 decembrie 2019 prin intermediul platformei https://clubdeko.rewardiful.com.

ART. 3. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

Marcile si produsele participante in cadrul programului (denumite in cele ce urmeaza ”Produsele Participante”) sunt prezentate in Anexa 2 a prezentului Regulament, cat si pe site-ul „ https://clubdeko.rewardiful.com/”, sectiunea “Grila puncte”.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

In programul de fidelizare are dreptul sa participe orice persoana fizica sau persoana fizica autorizata, utilizator final al Produselor Participante, cu varsta de minimum 18 ani impliniti (in cazul persoanelor fizice) la data inceperii programului de fidelizare, care pe parcursul desfasurarii acestuia achizitioneaza Produse Participante dintre cele mentionate in Anexa 2 la Regulament si detine un cont activ in aplicatia online„ https://clubdeko.rewardiful.com/,(denumit in continuare “Participant”).

Conturile participantilor se creaza de catre participant, pe baza datelor declarate de catre fiecare participant in formularul de inscriere pe care au posibilitatea sa il acceseze gratuit si sa il completeze pe site-ul www.  https://clubdeko.rewardiful.com/. Fiecare participant care a solicat inregistrarea unui cont se considera inscris in program indiferent daca acesta foloseste sau nu contul respectiv. Nu pot participa la acest program de fidelizare angajatii Policolor SA, sau ai celorlalte companii implicate in organizarea si desfasurarea programului de fidelizare, precum si rudele acestora de gradul I si II.

Nu pot participa la acest program de fidelizare distribuitorii, vanzatorii, revanzatorii, companiile ce activeaza in domeniul constructiilor sau in domenii auxiliare constructiilor – si nici angajatii aferenti acestora.

Oferirea de date si informatii nereale, inclusiv asumare de identitati nereale va determina excluderea din Program si recuperarea beneficiilor acordate de catre Organizator, precum si, daca va fi cazul, sesizarea organelor de cercetare penala.

Participarea la prezentul Program are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei fizice/persoanei fizice autorizate care indeplineste condiţtile impuse de Regulament.

Utilizator Final in cadrul prezentului regulament este orice persoana fizica/persoana fizica autorizata, care dovedeste ca a cumparat cel putin un Produs Participant din cadrul magazinelor ce comercializeaza produsele participante, in scopul utilizarii acestuia in perioada campaniei.

Dovada utilizarii in mod direct se va face de catre cei vizati mai sus, prin:

- incarcarea si transmiterea bonului fiscal ce dovedeste achizitia Produselor Participante prin whatsapp la numarul 0740271138

De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita spre verificare oricand pe perioada campaniei documentele fiscale primite de Participanti la achizitionarea Produselor Participante inscrise in prezenta campanie.

ART. 5. MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Acest program permite tuturor Participantilor sa castige premii prin colectarea bonurilor fiscale eliberate la achizitionarea de Produse Participante si raportarea acestora in cadrul programului prin aplicatia whatsapp in vederea acumularii de puncte si a comandarii de premii.

In acest program de fidelizare vor fi luate in considerare toate achizitiile realizate si transmise de participantii  inscrisi in programul „Deko te premiaza”, incepand cu 1 iunie 2019 pana pe data de 31 decembrie 2019, inclusiv.

Participantii vor avea posibilitatea sa participe in program prin crearea unui cont pe site-ul www.  https://clubdeko.rewardiful.com/. Contul de participant poate fi creat prin accesarea site-ului https://clubdeko.rewardiful.com/si completarea formularului de inregistrare. Participantul va primi un email de confirmare a inregistrarii, iar acesta trebuie sa acceseze link-ul din email pentru activarea contului.

Participantul va desfasura toate activitatile din program pe baza numarului de telefon mobil si a parolei alese in cadrul formularului de inscriere. Utilizatorul va accesa https://clubdeko.rewardiful.com/si se va autentifica in contul creat pe site folosind numarul de telefon mobil si parola aleasa in formularul de inscriere. Dupa autentificare in cont, utilizatorul va putea sa desfasoare urmatoarele activitati:

 • sa trimită bonurile fiscale;
 • sa comande premii;
 • sa verifice situatia contului.

Pe parcursul programului, Participantii care achizitioneaza Produsele Participante si inscriu bonurile fiscale de achizitie in program, vor primi pentru fiecare achizitie un numar de puncte aferente produsului achiziţtonat, conform detaliilor din Anexa 2 a prezentului Regulament.

Fiecare Produs Participant la promotie va fi cotat cu un numar de puncte, cuprins in Anexa 2 la prezentului regulament.

Pentru a  primi punctele aferente produselor achizitionate, Participantii trebuie sa trimita o poza/un scan al bonului fiscal, continand produsele achizitionate, prin aplicatia whatsapp la numarul de telefon 0740271138

Alaturi de poza bonului fiscal trimisa prin intermediul whatsapp, participantii trebuie sa mentioneze in mesaj numarul de telefon cu care s-au inscris in platforma „Deko te premiaza”, pentru a putea fi identificati si pentru a li se putea aloca punctajul aferent.

Participantul are obligatia de a marca pe bonul fiscal produsele Policolor inscrise in program pentru a fi identificate in cadrul procesarii. Se vor lua in calcul doar produsele Policolor marcate pe bonul fiscal.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Produsele Participante si punctajul aferent acestora, pe parcursul campaniei, cu o informare in prealabil catre toti Participantii.

Pentru a  primi punctele aferente produselor achizitionate, participantii trebuie:

Punctele acumulate de participanti vor fi actualizate in contul fiecarui pariticipant in aplicatia de pe siteul www.  https://clubdeko.rewardiful.com in termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea dovezilor de achizitie a produselor participante la program (in functie de procesul de validare a bonului). Zilnic, sunt verificate toate pozele bonurilor fiscale primite de la participanti pe canalul whatsapp (numarul 0740271138). Fiecare bon fiscal primit de la un participant va fi validat daca indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • data acestuia (sa fie emis in perioada desfasurarii campaniei);
 • sa contina produse participante achizitionate;
 • acestea sa poata fi identificate cu usurinta (sa contina in denumirea produsului cel putin cuvantul ‚deko’);
 • bonul sa fie lizibil, real si valid din punct de vedere al organizatorului;

Organizatorii recomanda Participantilor care inscriu in program bonuri fiscale continand Produse Participante sa acopere pretul de achizitie al acestora, eventualele discount-uri, precum si orice alte detalii despre produsele de pe bon, altele decat cele participante in program.

Punctele pot fi folosite in magazinul virtual disponibil pe site-ul www.  https://clubdeko.rewardiful.com Formularul de comanda poate fi completat on-line pe site. Pe masura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al participantului se scade valoarea in puncte pentru produsele pentru care a optat.

Premiile alese de participanti din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate pe cheltuiala Organizatorului  la adresa completata de participant in formular, in maxim 30 zile lucratoare de la data selectarii (respectiv de la data primirii de catre Organizator a formularului de comanda online) si vor fi predate pe baza unui aviz de insotire a marfii.

Lista premiilor va fi disponibila online pe https://clubdeko.rewardiful.com,in sectiunea „Catalog”. Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor si a pretului acestora la furnizori.

Punctele acumulate de un Participant in cadrul unei luni si neconsumate in luna respectiva se vor reporta si in urmatoarele luni, pana la epuizare, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2020. Dupa aceasta data, punctele neconsumate devin nule.

In acest program de fidelizare vor fi luate în considerare toate bonurile fiscale care indeplinesc conditiile de participare prevazute in prezentul regulament si trimise prin whatsapp la numarul 0740271138, impreuna cu telefonul mobil identificator in program al Participantului, incepand cu 1 iunie 2019 pana pe data de 31 decembrie 2019 inclusiv.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant dovada fizica (in original, integral, nedeteriorat) de achizitiei de catre acesta a Produselor Participante in program.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a elimina din program orice Participant care are un comportament care poate fi considerat fraudulos sau care aduce prejudicii programului.

Bonurile fiscale transmise de Participanti

 • Bonurile fiscale sa fie emise de catre magazinele care comercializeaza in Romania produse participante,specificate in Anexa 2 a prezentului Regulament;
 • Un Participant poate itransmite mai multe bonuri fiscale, sub conditia ca acestea sa fie distincte. 
 • Bonurile fiscale, care atestă achizitia Produselor Participante in perioada campaniei, trebuie pastrate, in stare buna, pentru validarea premiilor.
 • Bonurile fiscale trebuie sa fie corect  raportate (poza/ scan incarcata prin aplicatie whatsapp la numarul de telefon 0740271138), in caz contrar sunt respinse de sistem si Participantul nu primeste punctele aferente;
 • Poza/ scanul bonurilor fiscale incarcate sa fie intregi, reale, lizibile;
 • Bonurile fiscale sa fie unice, sa nu mai fi fost incarcate anterior de catre user sau de catre un alt user;
 • Bonurile fiscale inscrise sunt validate sau invalidate de catre Organizator in termen de 3 zile lucratoare, de la incarcare;
 • Fiecare bon fiscal poate fi inscris si se valideaza de catre sistem o singura data, pentru Participantul care il va inregistra prima data conform datelor furnizate de sistem (an / zi / ora / minute).
 • Orice Participant care va incerca sa inregistreze un bon fiscal inregistrat anterior de un alt Participant nu va putea obtine validarea acestuia, indiferent daca va prezenta dovada fizica a achizitiei sau folosirii produsului.
 • Orice incercare de fraudare (ca spre exemplu, dar fara a ne limita la acestea, inscrierea unor numere de bonuri fiscale fictive, inscrierea de catre un singur Participant/mai multi Participanti a acelorasi numere de bonuri fiscale, cu aceeasi data, din acelasi magazin, inscrierile Participantilor care detin acelasi nume de familie si au inscris acelasi bon fiscal) poate fi considerata tentativa de sabotare a programului si se poate solda cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din program, fara ca Organizatorii sa fie obligati sa-i anunte pe cei invalidati in prealabil. In cazul in care exista suspiciunea de frauda, Organizatorii pot solicita Participantilor sa faca dovada detinerii documentelor fiscale cu care s-au inscris, in original, atat in timpul programului, cat si ulterior perioadei de inscriere.
 • Un numar de bon fiscal, provenind din acelasi magazin, avand aceeasi data de emitere poate fi inregistrat o singura data in program. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului/Participantilor in cauza din program.
 • Organizatorii isi rezerva dreptul de a intreprinde verificari in baza de date a programului pentru a preveni eventuale tentative de fraudare. In cazul in care contul unui Participant atrage atentia prin numarul excesiv de participari, Participantul va fi contactat si i se va solicita sa faca dovada bonurilor de achizitie a Produselor Participante. In cazul in care care Participantul refuza sa faca dovada bonurilor fiscale pe baza carora s-a inscris in program, acestuia i se va bloca accesul in cadrul programului si i se vor anula participarile anterioare.

 ART. 6. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un Participant sa primeasca premiile disponibile, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. Sa indeplineasca toate conditiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
 2. Sa se inscrie in program prin una din modalitatile puse la dispozitie si descrise mai sus;
 3. Sa achizitioneze in perioada programului Produsele Participante in program;
 4. Sa acumuleze puncte prin inregistrarea in program pana la data de 31.12.2019 a bonurilor fiscale care sa dovedeasca achizitionarea de Produse Participante si care sa fie emise exclusiv in perioada 01.06.2019 – 31.12.2019;
 5. Să consume punctele acumulate prin comandarea de produse pana la 31 ianuarie 2020, in magazinul virtual www. https://clubdeko.rewardiful.com
 6.  Sa pastreze dovada  fizica a achizitiei Produselor Participante la promotie. Organizatorii au dreptul sa solicite fizic dovada achizitiei Produselor Participante (constand in bon fiscal sau factura pentru persoanele fizice autorizate).

Pe bonul fiscal inregistrat in program sa poata fi identificat cu usurinta produsele participante prin denumirea lor.

 Sa consume punctele acumulate prin comandarea de produse pana la 31.01.2019, din magazinul virtual https://clubdeko.rewardiful.comOrice reclamatie cu privire la eventuale probleme de livrare a premiilor se face in maximum 30 de zile calendaristice de la data plasarii comenzii de catre Participant.

Participantii sunt obligati sa pastreze dovada achizitiei Produselor Participante inscrise de acestia in program (bon fiscal, factura fiscala) timp de 1 an de zile de la acordarea punctelor si a premiilor aferente, cat si sa dovedeasca oricand (la solicitarea Organizatorilor) prin prezentarea fizica a acestor documente inscrierea reala, legitima si de buna credinta a acestora in program. Avand in vedere ca achizitia Produselor Participante este o conditie a participarii in aceasta campanie, daca Participantul se afla in imposibilitate sau refuza probarea achizitionarii produselor/ acumularii corecte de puncte, atunci Organizatorii isi rezerva dreptul sa anuleze de drept punctele accumulate in program, sa solicite restituirea premiilor acordate cat si sa alerteze organele indreptatite, sa suspecteze de frauda informatica orice actiune descrisa anterior, conform art. 249 Noul Cod Penal privind Frauda informatica.

De asemenea, Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula comenzile, de a reseta punctele, de a scoate in afara programului orice Participant care nu poate face dovada fizica a achizitiei Produselor Participante inscrise in program.  In cazul in care in urma incercarilor de validare nereusite descrise mai sus, daca toate premisele dovedesc ca respectivul Participant poate fi suspectat de frauda informatica sau tentativa de a frauda/ de a sabota cumva programul, Organizatorii vor lua toate masurile legale ce se impun si va anunta organele competente pentru solutionarea acestor situatii.

Valoarea totala a premiilor prezentului program de fidelizare este limitata la suma de 5000 euro si va fi estimata la sfarsitul perioadei campaniei, in functie de numarul de Participanti care indeplinesc conditiile de castig.

ART. 7. PREMIILE PROMOTIEI

Lista de premii se va regasi pe intreaga perioada a campaniei pe site-ul www. https://clubdeko.rewardiful.com la sectiunea Premii.

Lista de premii poate suferi modificari in functie de disponibilitatea premiilor in stocurile furnizorilor.

Numarul total al premiilor va fi estimat la sfarsitul perioadei promotionale, in functie de numarul de participanti care indeplinesc conditiile de castig si de numarul premiilor revendicate.

ART. 8. LIMITELE RASPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorii programului de fidelizare nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

8.1. Formularele de inscriere primite dupa 31 decembrie 2019 sau comenzile primite dupa data de 31 ianuarie 2020 ora Romaniei 23:59:59, care sunt considerate nule;

8.2. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorilor;

8.3. Situatiile in care Participantii inscriu pe website date incorecte;

8.4. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea sau pe parcursul programului de fidelizare, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa acceseze  https://clubdeko.rewardiful.com;

8.5. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

8.6. Situatiile in care PARTICIPANTI achizitioneaza in perioada programului produse Policolor neparticipante in program si doresc sa participe cu acestea;

8.7. Raspunderea de a remedia viciile, de orice natura, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi insotite de certificate de garantie si orice cerere de remediere va fi adresata de catre participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor si conditiilor din certificatul de garantie emis de respectivul furnizor;

8.8. Situatiile in care premiul ales de un Participant nu se mai afla pe stocul furnizorului la momentul comenzii sau difera pretul;

8.9. Bonurile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

8.10. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal.

8.11. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal (ex: bonuri fiscale fara denumirea specifica a produselor  participante  sau  ilizibil imprimate), generate de unele limitari tehnice a  acestor materiale.

Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale premiilor din program.

 Art. 9. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea programului de fidelizare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitie.

In intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit  printre altele, urmatoarele evenimente:

a) pierderea bazelor de date;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor;

c) erori de tiparire, inclusiv produse prin eroare umana;

d) tentative de frauda ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace;

e) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Art. 10. LITIGII SI FRAUDE

In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestia vor incerca sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovesc achizitia produselor participante in promotie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare.

In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul poate sesiza organele competente.

Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Art. 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze, daca va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Transferului dreptului de proprietate asupra premiilor opereaza prin semnarea avizului de insotire a marfii, iar toate cheltuielile legale aferete acestor bunuri revin proprietarului

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrieii sau vizualizarii paltformei rewardiful.com.)

ART. 12. PROTECTIA DATELOR

In conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia personelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE  (Regulamentul general privind protectia datelor), Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile strict necesare desfasurarii Campaniei, datele personale pe care participantii le furnizeaza. Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Campanie ori, dupa caz, pierderea dreptului decurgand din calitatea de castigator al Campaniei.

Conform Regulamentului, persoanele ale caror date personale sunt prelucrate beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, acestea au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator la adresa de e-mail GDPR@policolor.ro

Prin inscrierea in Campanie, participantii isi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date organizata si administrata in legatura cu desfasurarea Campanie. Categoriile date cu caracter personal prelucrate sunt:

Data estimata a incheierii operatiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este incheierea campaniei. Scopul acestei baze de date consta exclusiv in corecta desfasurare a Campaniei baza de date urmand a fi distrusa in termen 3 ani de la desemnarea castigatorului, cu exceptia acelor date a caror arhivare este impusa de lege.

Pentru informatii despre politica de confidentialitate, precum si securitatea informatiilor dvs., va rugam sa accesati https://clubdeko.rewardiful.com

Art. 13. REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe intreaga perioada a programului de fidelizare oricarui solicitant pe web-site-ul  https://clubdeko.rewardiful.com

Art. 14. INCETAREA PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Prezentul program de fidelizare poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora sau caz fortuit  sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea programului de fidelizare cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisa de lege.

Art. 15. LITIGII

Orice reclamatie legata de desfasurarea campaniei va fi adresata in scris organizatorului la adresa Bd. Theodor Pallady nr. 51 N, Cladirea C6, corp A, et. 3 al imobilului Metro Pallady, sector 3, Bucuresti, cod postal 032258, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Dupa termenul anterior mentionat, Organizatorul nu mai este obligat sa mai intretin vreun fel de corespondenta cu persoanele care trimit sesizari si/sau solicitari, exceptie facand corespondenta cu castigatorii.

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti, de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Programului de fidelizare „Deko te premiaza”

 (“Programul”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Create Direct

In vederea desfasurarii Programului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Organizatorul programului de fidelizare” Deko te premiaza”  este POLICOLOR S.A., înregistrată la Registrul Comerţului cu  nr. J40/205/1991 cu sediul în Timisoara nr. 98, sector 6, Bucuresti, adresa pentru comunicarea corespodentei in Bd. Theodor Pallady nr.51N, sector 3, Bucuresti, cod de inregistrare fiscala RO 326318 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul CREATE DIRECT SRL, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13124/2004, Cod unic de inregistrare RO 16678558, avand numar de notificare la ANSPDCP 10044, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Bd. Theodor Pallady nr.51N, sector 3, Bucuresti, e-mail: GDPR@policolor.ro

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Programului

In cadrul Programului, Operatorul, prin Imputernicitul Create Direct SRL, va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Nume si prenume participant;
 2. Adresa indicata de participant;
 3. Telefon participant;
 4. E-mail participant
 5. Codul numeric personal

 

 1. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Program vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Create Direct SRL in vederea:

 1. Organizarea si desfasurarea Programului
 2. Atribuirea punctelor aferente bonurilor procesate
 3. Livrarea premiilor
 4. indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate de catre Operator in cadrul Programului, vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului - Create Direct SRL precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor care primesc premii vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei, validarea castigatorilor si acordarea tuturor premiilor.

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data expedierii premiului.

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 60 de zile de la incheierea Programului si acordarea tuturor premiilor, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Programului, urmatoarele drepturi:

 

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Desemnarea participantilor la Program se va face prin prelucrare a datelor cu caracter personal si prin validarea de catre reprezentanti ai organizatorului a raportarilor inscrise de participanti in program.

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa pentru comunicarea corespodentei in Bd. Theodor Pallady nr. 51N, sector 3, Bucuresti, email: GDPR@policolor.ro

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse, in mod ireversibil, de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge, in mod ireversibil, imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Program. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Program, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Program, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Programului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Programului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 1. Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor la Program vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                              ANEXA nr. 2 la Regulamentul Oficial al Programului de fidelizare „Deko te premiaza"

                                                                                                                                                                                  (“Produsele participante”)

 

                                                                                                                            Anexa Nr. 3 la

                                                                                                   Regulamentul “Deko te premiaza”

 

 

Organizatorul programului de fidelizare Deko te premiaza (denumit in continuare “program de fidelizare”), societatea Policolor SA cu sediul in Bucuresti, Bld. Timisoara nr. 98, sect. 6, cu adresa pentru corespondenta in Bucuresti, Bd. Theodor Pallady nr. 51N, et. 3, ap. C13, sector 3, Cod Fiscal RO 326318 inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/205/1991, decide modificarea Regulamentului dupa cum urmeaza:

 

1. Organizatorul a decis prelungirea programului de fidelizare Deko te premiaza pana la data de 31.12.2020

 

2. Organizatorul a decis sa acorde vouchere Prepaid, in cadrul unor traininguri de specializare, utilizatorilor de produse Deko. Acestea se vor acorda in urmatoarele conditii:

 1. Voucherele prepaid se vor acorda meseriasilor, in cadrul intalnirilor/conferintelor organizate de Organizator cu scopul perfectionarii
 2. Fiecare meserias va primi 1 voucher prepaid si va trebui sa se inregistreze in campania”Club Deko” in termen de [*] zile de la primirea voucherului.
 3. Voucherul se va activa in momentul introducerii in sistem.
 4. In cazul in care nu se inscrie in termenul mentionat, acesta pierde dreptul de a utiliza voucherul.
 5. Fiecare meserias are dreptul la 1 voucher in decursul a ….., chiar daca participa la mai multe conferinte ale Organizatorului.

 

3. Punctele ramase disponibile la data de 31.12.2019 au fost reportate si pot fi utilizate de catre useri in acelasi conditii pana la epuizarea acestora, dar nu mai tarziu de 31.01.2021.

 

4. Prezenta Anexa intra in vigoare de la data de 31.03.2020.

 

5. Restul prevederilor Regulamentului si Anexelor raman neschimbate.

Inregistrare membru

Bine ai revenit, intra in cont !
Resetare parola

Cont Nou

Bine ai venit! Inregistreaza-te pentru a accesa toate informatiile Campaniei!


Vizualizati aici TERMENII ȘI CONDIȚIILE
Exemplu telefon: +40758804668